مقاله طراحی چهارچوب یک نقشه دانشی در سازمان‌های فرهنگی (مطالعه موردی: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: طراحی چهارچوب یک نقشه دانشی در سازمان‌های فرهنگی (مطالعه موردی: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت ارزش
مقاله فرهنگ ارزشی
مقاله نقشه دانشی
مقاله سازمان‌های فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قدیانی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش سعی شده تا با دیدگاهی دگرگونه، عوامل و مولفه‌های کلیدی در موفقیت مدیریت دانایی را شناسایی و بر اساس نقشه دانشی ساختاری با انجام مصاحبه با کارکنان و بررسی تجربیات و سوابق کاری و آموزشی آن‌ها در میان هر یک از حوزه‌های دانشی نسبت به ارائه الگوی نقشه دانشی برای سازمان‌های فرهنگی اقدام گردید. این پژوهش از لحاظ روش کار بر روی ساختارهای کیفی می‌باشد و از حیث روش تحقیق یک مدل‌سازی ریاضی و کمی را مطرح می‌سازد و از حیث هدف کاربردی است.
روش پژوهش: از این رو بادی‌های برنجی ادبیات موجود و صورت گرفته در بین صاحب‌نظران و خبرگان در این حوزه ابتدا ۱۶ عامل به عنوان عوامل مهم در موفقیت مدیریت دانایی در سازمان‌ها شناسایی شده و سپس نسبت به تعیین اهمیت و رتبه‌بندی و میزان تاثیرگذاری آن‌ها در ارائه یک نقشه دانشی اقدام شد. در این رابطه ابتدا پرسشنامه‌ای برای استفاده از نظرات خبرگان و صاحب‌نظران در رشته مدیریت و مدیران ارشد بین سازمان تهیه گردید که پس از جمع‌بندی نتایج بدست آمده پرسشنامه‌ای با ۲۱ سوال بر اساس عوامل طبقه‌بندی شده با اولویت بالا از بین ۱۶ عامل فوق در اختیار معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفت. همچنین اولویت‌بندی و وزن دهی هر یک از این عوامل با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل و مطلب و روش آماری محاسبه میانگین هندسی و حسابی الگوی مذبور طراحی و پیشنهاد گردید.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این بین عوامل فرهنگ ارزشی و ساختاری نسبت به بقیه عوامل از اولویت و اهمیت بالاتری در الگوی دانشی سازمان نقش داشتند. در این بین بعد فرهنگ ارزشی سازمانی از عوامل ساختاری همچنین بعد اعتماد از عوامل فرهنگی، دارای بیش‌ترین اهمیت در بین ابعاد دیگر بودند. در انتها هم با توجه به وزن دهی مولفه‌ها و شاخص‌های کلیدی در موفقیت مدیریت دانایی در معاونت مورد مطالعه نسبت به ارائه یک الگوی نقشه دانشی در بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام شده است.