مقاله طراحی و معرفی برنامه (کوریکولوم) جدید برای کارآموزی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: طراحی و معرفی برنامه (کوریکولوم) جدید برای کارآموزی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشته بهداشت عمومی
مقاله برنامه کارآموزی
مقاله کوریکولوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیاطی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب جهانلو علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی زاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد هدف هر سیستم آموزشی است. هدف از انجام این تحقیق، تهیه برنامه کار آموزی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی مطابق نیازهای شغلی آینده دانشجویان بوده است.
روش کار: این مطالعه به روش کیفی، با استفاده از تکنیک دلفی و با مشارکت ۱۴ تن از کارشناسان که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابتدا چارچوب اولیه برنامه کارآموزی مطابق سرفصلهای کلی و مورد اکتشافی (پایلوت) آن تهیه، سپس در سه مرحله و با حصول ۹۰-۱۰۰ درصد اجماع نظر، نهایی گردید. از تکنیک ضریب گذاری وزنی برای تعیین اولویتها استفاده شد.
یافته ها: طراحی برنامه کارآموزی دانشجویان (با سرفصل ها) در ۷ زیر مجموعه مرکز بهداشت شامل ۱-بهداشت خانواده، ۲- طرح گسترش شبکه، ۳- مبارزه با بیماریها، ۴- بهداشت محیط، ۵- آموزش بهداشت، ۶- بهداشت مدارس و۷- آمار؛ انجام گرفت. اساس کار شامل ریز مواد درسی، نحوه و روش های آموزشی، مکان آموزش، مدت زمان لازم و نحوه ارزشیابی آنها بود که با اجماع ۱۰۰%-۹۰% به تثبیت رسید. از واحدهای نامبرده، ۵ واحد اول به ترتیب دارای اولویت بودند.
نتیجه گیری: این برنامه به صورتی طراحی شده است که می تواند دانش دانشجویان را در مورد سیستم بهداشتی افزایش داده و آنان در حین کارآموزی توانایی لازمه را جهت کسب مهارتهای مورد نیازآتی بدست آورند.