مقاله طراحی و ساخت پوشش های هادی شفاف ترکیبی دارای ساختار SnO2-ZnO:F/MgF2/SiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: طراحی و ساخت پوشش های هادی شفاف ترکیبی دارای ساختار SnO2-ZnO:F/MgF2/SiO2
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیدهای رسانای شفاف
مقاله پوشش های ضدبازتاب
مقاله SnO2 ،TCO
مقاله ZnO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق پوشش های هادی شفاف ترکیبی SnO2-ZnO به روش اسپری پایرولیز تهیه شده و نقش لایه ضدبازتاب MgF2 و SiO2 بر فرونشانی میزان بازتابش اپتیکی در ناحیه مرئی به طور تجربی بررسی شده است. برای بهینه سازی ضخامت هر لایه، شبیه سازی نیز انجام و ضخامت های بهینه محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از لایه ضدبازتاب موجب بهبود میزان عبور اپتیکی نمونه ها در ناحیه مرئی و افزایش بازدهی TCO می شود.