مقاله طراحی و ساخت یک واحد آزمایشگاهی برای جداسازی هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید از متان با استفاده از تماس دهنده غشایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: طراحی و ساخت یک واحد آزمایشگاهی برای جداسازی هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید از متان با استفاده از تماس دهنده غشایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداسازی
مقاله هیدروژن سولفید
مقاله کربن دی اکسید
مقاله تماس دهنده غشایی
مقاله پلی اتر سولفون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشوبی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: روستاآزاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جداسازی گازها با تماس دهنده غشایی، دارای متغیرهای گوناگونی است که می بایست اثر آن ها در کارایی و عملکرد تماس دهنده در جداسازی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سعی شده است یک واحد آزمایشگاهی برای جداسازی گازها با استفاده از تماس دهنده غشایی و با نگرش امکان مطالعه متغیرهای اثرگذار بر جداسازی طراحی و ساخته شود. برای بررسی عملکرد تماس دهنده نیز غشا از جنس پلی اترسولفون به صورت تخت ساخته شد و کارایی آن در جداسازی هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید از متان آزمایش شد. جاذب استفاده شده در این پژوهش محلول آبی متیل دی اتانول آمین (MDEA) بود. ساختار غشای ساخته شده با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که غشای ساخته شده دارای ساختار متخلخل می باشد. نتیجه های آزمایش های انجام شده نشان داد که در شدت جریان ثابت گاز، افزایش شدت جریان مایع موجب افزایش جداسازی می شود و در صورت ثابت بودن شدت جریان مایع نیز، افزایش شدت جریان گاز منجر به افزایش جداسازی می شود. اثر تغییر دما بر عملکرد تماس دهنده غشایی با کمک مخلوط سه جزیی انجام شد و نتیجه ها نشان داد که افزایش دما میزان جداسازی هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید از متان را افزایش می دهد.