مقاله طراحی و ساخت سیستم تسکین دهنده درد در هنگام تزریق دندانپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۴۴۱ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: طراحی و ساخت سیستم تسکین دهنده درد در هنگام تزریق دندانپزشکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزریق بی حسی دندانپزشکی
مقاله تغییرات ضربان قلب
مقاله کاهش درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدالصنایع وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی هروی محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مشکلات عمده بیماران مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی ترس از تزریق ماده بی حسی و درد ناشی از هنگام تزریق است. از آنجایی که به لحاظ فیزیولوژیک برانگیختن یک احساس مشابه دیگر مثل لرزش در ناحیه تزریق می تواند موجب مسدود شدن مسیر پیام عصبی ناشی از درد شود، بنابراین هدف در این مطالعه طراحی و ساخت دستگاه لرزشی تزریق به منظور کاهش درد تزریق در هنگام عمل دندانپزشکی است.
مواد و روش کار: در ساخت سیستم از یک موتور کوچک که در بدنه اصلی سرنگ قرار داده می شود، استفاده شد. در هنگام تزریق موتور روشن شده و لرزش قابل تنظیم را ایجاد می نماید. تزریق در فک بالا و پایین رت های ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرمی نر نژاد ویستار ۸ هفته در دو حالت لرزش کم و زیاد انجام گرفت. جهت ارزیابی ضربان قلبی در هنگام تزریق به عنوان یک شاخص درد، از یک سنسور پالس متصل به دم حیوان استفاده گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار مطلب و آزمون t مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در حالت لرزش کم نسبت به حالت بدون لرزش، درد در لحظه تزریق کمتر شده است و درد ناشی از تزریق در طول زمان کاهش می یابد اما تغییرات آن در زمان بین ۴ تا ۶ ثانیه از شروع تزریق معنادار است (P<0.05). در حالت لرزش زیاد نسبت به حالت بدون لرزش در لحظه تزریق، در طول فرآیند تزریق و همچنین در انتهای تزریق میزان ضربان قلب کاهش معناداری نسبت به حالت بدون لرزش داشته و درد نیز در این حالت کمتر شده است (P<0.05).
نتیجه گیری: بر طبق نتایج، دستگاه ساخته شده می تواند بدون مداخلات دارویی و استفاده از عوامل روانی به عنوان یک وسیله موثر در تزریق بی حسی دندانپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.