مقاله طراحی و ساخت سازه بیانی گیاهی جهت تولید پروتئین کایمری حاوی PGIP1 و PGIP2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۵۰ تا ۵۶۱ منتشر شده است.
نام: طراحی و ساخت سازه بیانی گیاهی جهت تولید پروتئین کایمری حاوی PGIP1 و PGIP2
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئینهای مهارکننده پلی گالاکتوروناز (PGIP)
مقاله سازه بیانی گیاهی
مقاله آنزیم پلی گالاکتوروناز (PG)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کنترل بیماریهای گیاهی یکی از اهداف مهم اقتصاد جهانی است. پاتوژنهای قارچی با گسترش وسیع و سریعی که دارند خسارت زیادی به محصولات گیاهی وارد می کنند و به همین دلیل مبارزه با پاتوژنهای قارچی جزء برنامه های اصلی مبارزه با بیماریهای گیاهی در بسیاری از آزمایشگاه های تحقیقاتی می باشد. بیشترین آنزیمهای قارچی تجزیه کننده دیواره سلولی گیاهی که مطالعه شده اند پلی گالاکتوروناز ها (polygalacturonase/PG) می باشند که پیوند بین دی گالاکتورونیک اسید ها که جزء اصلی پکتین ها می باشند را می شکنند. آنزیمهای پلی گالاکتورونازی توسط اغلب قارچهای فیتوپاتوژنیک با اشکال ایزو آنزیمی مختلف تولید می شوند. در مقابل گیاهان نیز دارای PGIP های متنوعی هستند که علیه بسیاری از آنزیمهای پلی گالاکتورونازی تولید شده توسط قارچها، توانایی تشخیص و مهار اختصاصی دارند. با توجه به عملکرد اختصاصی PGIP ها علیه آنزیمهای پلی گالاکتوروناز قارچی در این تحقیق از ژ نهای pgip1 و pgip2 استخراج شده از رقم ناز گیاه لوبیا جهت طراحی و ساخت یک سازه واجد هر دو ژن مذکور که به صورت کایمریک طراحی شده اند استفاده گردید. در طی مراحل ساخت این سازه ها، از ناقلی که دارای دو جایگاه آنزیمهای برشی XbaI و PacI برای همسانه سازی ژنهای مورد نظر بین پروموتر CaMV 35S و ترمیناتور NOS می باشد استفاده گردید. از سازه ساخته شده در این تحقیق می توان برای پروژه های انتقال ژن به گیاهان مدل و زراعی جهت بررسی اثرات این ژنها و تولید گیاهان تراریخته مقاوم در برابر قارچها استفاده کرد.