مقاله طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی
مقاله جمهوری اسلامی افغانستان
مقاله انتخاب بازارهای بین المللی
مقاله رویکرد سیستمی
مقاله عملکرد صادراتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی سیدیحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش ارائه و تبیین مدل سیستمی برای ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان است.سهم اصلی این پژوهش در پژوهشهای مربوط به استراتژی های توسعه بازار صادراتی افغانستان، مطالعه همزمان عوامل موثر بر جذابیت بازارهای بین المللی و عملکرد صادراتی با اتکای بر مدل سیستمی است. بررسی ادبیات موضوع ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی ارائه شده توسط صاحب نظران در این خصوص و همچنین تجارب سنتی و عملی انجام شده در افغانستان نشانگر آن است که به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است: رویکرد گسترش و رویکرد قاعده مند. بنگاه هایی که از رویکرد گسترش استفاده می نمایند به تدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی مشابه بازار محلی است، وارد بازار بین المللی می شوند. اما در رویکرد قاعده مند، روش منظمی برای انتخاب بازار جهانی به کار گرفته می شود و از یک مجموعه از معیارها برای تعیین بازارهای مناسب استفاده می شود. در این مقاله پس از ارائه یک مدل مفهومی جامع منطبق با فرآیند تصمیم گیری صادرکنندگان کشور افغانستان که شامل جذابیت تقاضا، جذابیت دسترسی، جذابیت تطبیق و جذابیت رقابت هستند، جذابیت بازارهای بین المللی از پر جاذبه تا کم جاذبه مورد ارزیابی قرار می گیرد. انتظار می رود تا این تحقیق، مشی صحیح و منطقی برای صادرکنندگان کشور افغانستان را در زمینه ورود به بازارهای جهانی بر اساس پیشنهاداتی که ارائه خواهد شد معرفی نماید.