مقاله طراحی و تبیین الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مد ظله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت اسلامی از صفحه ۳۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: طراحی و تبیین الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مد ظله)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیروی عرفی
مقاله پیروی عالمانه
مقاله پیروی بصیرانه
مقاله پیروی مومنانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ثمنی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، موضوع پیروی در ادبیات مدیریت و در دیدگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله) مورد بررسی قرار گرفته و الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاه های ایشان، بررسی شده است.
هدف مقاله، عرضه الگوی مطلوب پیروی از دیدگاه امام خمینی (ره) و امام خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابعاد مبانی پیروی، ویژگیها و تعاملات پاسداران، عوامل تاثیرگذار، راهبردها و پیامدهای پیروی در سپاه است.
نوع تحقیق، «کیفی» و روش تحلیل داده ها، «نظریه پردازی داده بنیاد» است. در فرایند تحقیق از طریق کد گذاریهای باز، محوری و انتخابی، الگوی مفهومی پیروی در سپاه با عنوان «پیروی تعالی بخش» استخراج شده است. الگوی پیروی تعالی بخش دارای مراحل پیروی «عرفی»، «عالمانه»، «بصیرانه» و «مومنانه» است که روند بالنده و رو به رشد دارد و تا پیروی مومنانه ادامه می یابد.