مقاله طراحی و تبیین الگوی راهبردی نظام فرماندهی ترابری و تحرک جاده ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در راهبرد دفاعی از صفحه ۱۷۹ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: طراحی و تبیین الگوی راهبردی نظام فرماندهی ترابری و تحرک جاده ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترابری و تحرک
مقاله مدیریت ترابری
مقاله الگوی فرایندی
مقاله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت پناه سیاوش
جناب آقای / سرکار خانم: نادری خورشیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تهدیدهای موجود و تغییرهای شدید محیطی باید توانایی های نظام فرماندهی ترابری و تحرک را توسعه داد. در راستای پاسخ به این پرسش اصلی که الگوی راهبردی نظام مطلوب مدیریت ترابری برای سپاه پاسداران چگونه است؟ نویسندگان با خبرگان و فرماندهان ارشد حوزه های ترابری و آماد سپاه پاسداران مصاحبه هایی در مورد ابعاد و ویژگی های نظام مطلوب ترابری کالا در سازمان در شرایط عادی انجام دادند. ۲۵۰ نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان عملیاتی و آمادی حوزه ترابری در استان تهران، جامعه آماری این تحقیق بودند و از بین آنها ۱۶۶ نفر به عنوان نمونه، مورد نظرسنجی قرار گرفته اند. در نهایت، الگوی راهبردی نظام مدیریت شامل ورودی های نرم و سخت، فرایندهای سه گانه مدیریتی، پشتیبانی، محوری و عملیاتی ترابری کالا، خروجی های کارایی، اثربخشی و رضایت مندی ذی نفعان راهبردی و خدمات گیرندگان، با حاکمیت اصول و ارزش های جامعه و سازمان و در نظر گرفتن محیط شامل و فراگیر، طراحی و تایید گردید.