مقاله طراحی و اعتباریابی ابزاری برای ارزشیابی دوره ی دکتری تخصصی بهداشت باروری ایران بر اساس الگوی سیپ (CIPP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: طراحی و اعتباریابی ابزاری برای ارزشیابی دوره ی دکتری تخصصی بهداشت باروری ایران بر اساس الگوی سیپ (CIPP)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله الگوی ارزشیابی سیپ
مقاله دکتری بهداشت باروری
مقاله خصوصیات روانسنجی
مقاله اعتبار یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی شهشهانی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: یمانی نیکو
جناب آقای / سرکار خانم: کهن شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انجام یک ارزشیابی معتبر، وجود ابزاری مناسب است که بتواند به درستی برنامه را مورد ارزشیابی قرار دهد. این مطالعه با هدف طراحی ابزاری معتبر و پایا برای ارزشیابی دوره ی دکتری تخصصی بهداشت باروری ایران بر اساس الگوی سیپ انجام شد.
روش ها: این مطالعه در سال ۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه در چهار مرحله صورت گرفت؛ ابتدا با بررسی متون و مطالعه منابع متعدد کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP) سوالات اصلی ارزشیابی در ۴ حیطه ی زمینه، درون داد، فرآیند و برون داد طراحی گردید، سپس با استفاده از منابع موجود در ایران و سایر کشورها، شاخص های هر حیطه تدوین شد و بر اساس آن پرسشنامه های محقق ساخته تهیه گردید. در مرحله بعد روایی محتوایی و صوری ابزار با نظر متخصصین و شاخص روایی محتوا سنجیده شد. در نهایت پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب لاندای گاتمن برآورد شد.
نتایج: در دو مرحله اول و دوم با مروری بر متون، مقالات و کتب سوالات اصلی ارزشیابی و ۱۵۶ شاخص در چهار حیطه استخراج گردید و چهار پرسشنامه به طور جداگانه برای ۴ گروه با عناوین مدیر گروه (مسوول دوره دکتری بهداشت باروری)، اعضای هیات علمی (مدرسین دوره دکتری بهداشت باروری)، دانش آموختگان و دانشجویان رشته، تهیه شد. در مرحله سوم با نظرخواهی از اساتید و با حذف ۸ سوال، اضافه شدن بین۳-۱۵ سوال در هر حیطه اصلاح سوالاتی که CVI بین ۰٫۷۰ تا ۰٫۷۹ داشتند پرسشنامه روا گردید، متوسط شاخص روایی محتوا ۰٫۹۰ بود. در مرحله چهارم برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن به ترتیب (۰٫۹۸، ۰٫۹۶، ۰٫۹۸، ۰٫۹۸) برآورد شد. همچنین ضریب لاندای گاتمن برای پرسشنامه مدیران گروه ها، اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان به ترتیب ۰٫۹۸، ۰٫۶۸، ۰٫۸۹، ۰٫۹۱ برآورد گردید.
نتیجه گیری: ابزار طراحی شده برای ارزشیابی دوره دکتری بهداشت باروری از روایی و پایایی لازم برخوردار بود و این ابزار با انجام تغییرات لازم بر اساس اهداف و ویژگی های رشته قابل استفاده برای ارزشیابی دوره های مختلف آموزشی می باشد.