مقاله طراحی واکنش زنجیره ای پلی مراز بهبودیافته جهت تشخیص مولکولی باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: طراحی واکنش زنجیره ای پلی مراز بهبودیافته جهت تشخیص مولکولی باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز
مقاله روش ها
مقاله تشخیص سریع
مقاله استرپتوکوکوس نیومونیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامیری فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدزاده کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا عامل مننژیت باکتریایی و یک عامل مهم مرگ و میر در کودکان و افراد سالخورده است. کنترل این بیماری نیز وابسته به تشخیص سریع باکتری می باشد. روش های تشخیص این باکتری شامل رنگ آمیزی گرم، کشت و تست های سرولوژیکی است. این روش ها وقت گیر و در اثر مصرف آنتی بیوتیک منجر به نتایج منفی کاذب می شوند. در حال حاضر، روش های مولکولی مانند PCR به صورت روزانه برای تشخیص عوامل عفونی استفاده می شوند. این مطالعه با هدف طراحی یک واکنش بهبودیافته PCR جهت تشخیص باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا صورت گرفت.
روش بررسی: پرایمرهای تشخیصی اختصاصی بر اساس ژن ply باکتری طراحی گردید. پس از تکثیر ژن هدف در DNA ژنومی باکتری، محصول PCR در پلاسمید pTZ57R/T کلون شد و پلاسمید تاییدشده pTZ-ply به عنوان کنترل مثبت در آزمایشهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین حساسیت واکنش، رقت های متوالی ۱۰ تایی از پلاسمید pTZ-ply تهیه و بر روی آنها واکنش PCR انجام گرفت. برای تعیین ویژگی واکنش از ژنوم تعدادی باکتری مرتبط یا غیرمرتبط در واکنش PCR استفاده شد.
یافته ها: نتایج
PCR مطابق انتظار، قطعه ۷۲۷ جفت باز را نشان داد. هیچ گونه تکثیری در PCR بر روی ژنوم باکتری های کنترل منفی دیده نشد. این نتایج نشان دهنده ویژگی بالای واکنش PCR بود. پایین ترین حد تشخیص این آزمون در تشخیص ژن ply، ۲۵۰ کپی از ژن در یک واکنش ۲۵ میکرولیتری بود.
نتیجه گیری: حساسیت، ویژگی و سرعت بالای آزمون طراحی شده، آن را به عنوان یک تست مناسب برای استفاده در آزمایشگاه های کلینیکی مطرح می کند. همچنین ارزیابی بیشتر این آزمون با استفاده از نمونه های کلینیکی یا مواد آلوده شده مصنوعی، کاربرد این روش را در مجموعه ای کلینیکی تایید خواهد کرد.