مقاله طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۷۶ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرکززدایی
مقاله برنامه درسی
مقاله تمرکزگرایی
مقاله نیازسنجی
مقاله تمرکزگرایی مجدد
مقاله سطوح تصمیم گیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین خندقی مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش تصمیم گیری درباره امکان ایجاد و گسترش تمرکززدایی در نظام برنامه ریزی درسی کشور و در نهایت طراحی الگوی مناسب برای برنامه ریزی درسی منطقه ای است. مقاله حاضر از چهار بخش اساسی تشکیل شده است: نخست پیشینه نظری و پژوهشی تمرکززدایی در نظام های برنامه درسی تشریح شده و در گام بعدی، پس از انجام مطالعات مورد نیاز در منابع داخلی و خارجی، الگوی نظام برنامه درسی منطقه ای در قالب ۱۶ مرحله طراحی و معرفی گردیده است. بحث بعدی، اعتباربخشی الگوی طراحی شده از منظر صاحب نظران دانشگاهی و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش می باشد؛ که اکثریت قریب به اتفاق گروه های نمونه اجزا و مولفه های مختلف الگوی طراحی شده را مورد تایید و تصدیق قرار داده و آن را مطلوب ارزیابی کرده اند.