مقاله طراحی نانوحامل ژنی فاژی و ارزیابی توانایی آن در انتقال و بیان ژن در رده سلولی انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۳۸ تا ۴۴۵ منتشر شده است.
نام: طراحی نانوحامل ژنی فاژی و ارزیابی توانایی آن در انتقال و بیان ژن در رده سلولی انسانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتریوفاژ لامبدا
مقاله λ-GFP
مقاله انتقال ژن با واسطه فاژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج کندری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود یک سری مزایای کلیدی در باکتریوفاژ لامبدا باعث شده است که این فاژ به عنوان یک حامل ژنی ایده آل به سلولهای یوکاریوتی مطرح شود. این مزیتها هم در ساختار و هم در بیولوژی آن نهفته است ازجمله اینکه مطالعات اخیر داشتن اجداد مشترک با ویروسهای یوکاریوتی DNA دار را نشان داده اند. با توجه به این واقعیات و نیز دورشته ای بودن ژنوم آن، فاژ لامبدا می تواند مزیت بزرگی در انتقال ژن به سلولهای یوکاریوتی داشته باشد. لذا با وارد کردن توالی یک ژن گزارشگر (GFP)، فاژ لامبدای نوترکیبی طراحی و برای انتقال ژن به سلولهای رده AGS مورد استفاده قرار گرفت. بیان ژن GFP در پی انتقال با ذرات  l-GFP و همین طور کارآیی ورود این ذرات به سلولهای رده AGS ارزیابی شد.