مقاله طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه ای فوتبال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه ای فوتبال ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع مهارت
مقاله مربیگری
مقاله فوتبال
مقاله انگیزش
مقاله نگرش های شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: لقمانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه ای فوتبال ایران بر اساس جدیدترین مدل ویژگی های شغل (JCM) است. تعداد ۱۲۲ نفر از مربیان لیگ برتر و دسته اول فوتبال به پرسشنامه ۷- ارزشی لیکرت ویژگی های شغلی جاکو (۲۰۰۴) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که به ترتیب ویژگی های شغلی تنوع مهارت (۰٫۶۶)، بازخورد از شغل (۰٫۶۳)، استقلال در کار (۰٫۶۰)، تخصص (۰٫۵۵)، هویت وظیفه (۰٫۵۵)، حل مساله (۰٫۴۷)، اهمیت وظیفه (۰٫۴۷) و پردازش اطلاعات (۰٫۴۵) در مربیان حرفه ای فوتبال کشور وجود دارد. نتایج مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که پیامدهای نگرشی و رفتاری عمدتا از طریق حالت روانی معنی دار بودن کار در مربیان حرفه ای فوتبال کشور ایجاد می شوند. به نظر می رسد که برای ایجاد محیط انگیزشی برای مربیان فوتبال در سطح حرفه ای نیاز به تحریک بیشتر این شغل در ماهیت آن است تا آنها واکنش مثبتی به جنبه های نگرشی و رفتاری شغل مربیگری داشته باشند.