مقاله طراحی مدل ریاضی زنجیره عرضه یک سازمان تولیدی با فرآیند تولید چند مرحله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل ریاضی زنجیره عرضه یک سازمان تولیدی با فرآیند تولید چند مرحله ای
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیند تولید چند مرحله ای
مقاله زنجیره تامین
مقاله مدل ریاضی
مقاله مدیریت زنجیره تامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفاش باشی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روزبخش نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهای اخیر، مدیریت سازمانها با چالشهای عمده جدیدی مواجه شده اند که منتج به توجه خاص به زنجیره عرضه و نحوه مدیریت آن گشته است. در این راه اگرچه مدل های متعددی برای زنجیره تامین ارائه شده است، اما در آنها به زنجیره تامین به صورت یکپارچه توجه نشده و یا اگر این گونه بوده فرآیند تولید به صورت تک مرحله ای در نظر گرفته شده است، که در این صورت موجودی کالای نیم ساخته در فرآیند تولید مورد توجه واقع نشده است. در این مقاله تلاش شده است با ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای یک سازمان تولیدی با فرآیند تولید چند مرحله ای و مقایسه خروجیهای مدل با اطلاعات واقعی دریافتی از شرکت نساجی نمونه، صحت مدل مورد بررسی قرار گیرد. لذا مدل این تحقیق در دو سطح میان مدت و کوتاه مدت طراحی شده است که در سطح میان مدت چند هدف برای برنامه ریزی جامع خرید، تولید و توزیع ارائه شده است که وضعیت بهینه را در یک دوره t روزه مشخص می کند. مدل سطح کوتاه مدت نیز با هدف حداقل کردن هزینه های زنجیره و موجودی کالای نیم ساخته در مراحل مختلف تولید، برنامه های روزانه تولید را در هر مرحله از فرآیند تولید، مشخص می کند. پس از ارائه مدل اطلاعات واقعی شرکت نمونه در مدل قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار لینگو مدل حل گردید و نتایج به دست آمده از مدل با موجودیهای کالای نیم ساخته مراحل مختلف تولید مقایسه گردید نتایج تحقیق حاکی از کاهش قابل توجه کالای نیم ساخته در بخش های مختلف فرآیند تولید در صورت استفاده از مدل بود و بدین ترتیب کارایی مدل مورد تایید قرار گرفت.