مقاله طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های BSC و AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های BSC و AHP
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله صنعت سازه و ساختمان
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مقاله کارت امتیازی متوازن (BSC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی فیروزآبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدخواه محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان های امروزی در محیط های بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین المللی با چالش های متعددی مواجه اند. در چنین فضایی، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود. تاکنون، چندین مدل برای ارزیابی عملکرد سازمان ها طراحی شده است. یکی از موفق ترین مدل ها، کارت امتیازی متوازن (BSC) است. اما همچنان کاستی هایی در این مدل وجود دارد. در مدل اولیه BSC، فرض بر این است که اهمیت منظرها و اهدافی که. این در حالی در این چهار منظر قرار دارند، به صورت مساوی و یا متوازن است است که صحت این فرض مورد تردید است.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، به طراحی مدل ارزیابی عملکرد در یک شرکت فعال در صنعت سازه و ساختمان پرداخته شده است. پس از آن، به منظور رفع ایراد متوازن بودن منظرها و اهداف، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور وزن دهی استفاده شده است. روش AHP میزان سلیقه ای بودن وزن دهی اهداف را کاهش می دهد. همچنین، وزن هایی که در این تحقیق برای منظرهای مالی، بازار، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری استخراج شده، تفاوت قابل ملاحظه ای دارند و این موضوع بر لزوم وزن دهی در مدل کارت امتیازی متوازن تاکید دارد.