مقاله طراحی مدل جریان شناسی فرهنگی در ایران امروز؛ با تاکید بر هویت فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل جریان شناسی فرهنگی در ایران امروز؛ با تاکید بر هویت فرهنگی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جریان
مقاله جریان فرهنگی
مقاله جریان شناسی فرهنگی
مقاله طراحی مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی سارویی رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با رویکردی جدید، به آزمون ارتباط جریان شناسی فرهنگی در ایران با هویت فرهنگی پرداخته است. از این رو، هدف مقاله، طراحی یک مدل با رویکرد هویت فرهنگی، جهت تبیین و شناخت جریان های فرهنگی در جمهوری اسلامی است. روش تحقیق اسنادی پیمایشی بوده که پس از مطالعه اسنادی، و نیز تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، با نقد یافته های ارائه شده براساس تکنیک مصاحبه هدفمند با یکصد نفر از صاحب نظران و خبرگان به ارائه مدل جامع جریان شناسی فرهنگی در ایران می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین «هویت فرهنگی» و جریان شناسی فرهنگی رابطه معناداری با میانگین ۸۷٫۳۳ درصد وجود دارد. هم چنین مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های هدفمند در هویت فرهنگی است که به ادراک جریان شناسی فرهنگی در کشور منجر می شود.