مقاله طراحی مدل توسعه اشتغال استان یزد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل توسعه اشتغال استان یزد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه اشتغال
مقاله پویایی سیستم
مقاله جمعیت
مقاله اقتصاد بخش خصوصی
مقاله اقتصاد بخش دولتی
مقاله شبیه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح تفتی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی میرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان یزد یکی از استانهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان از ۵٫۲% در سال ۱۳۷۵ به ۹٫۴% در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. در همین راستا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با طراحی مدل توسعه اشتغال استان یزد عوامل عمده موثر بر توسعه اشتغال شناسایی شده و با لحاظ نمودن ارتباطات متقابل آنها، وضعیت آینده اشتغال استان با توجه به شرایط مختلف جمعیت شناختی و محیطی پیش بینی گردد. اجرای مدل فوق بر مبنای اصول سیستم های پویا موجب ارائه سناریوهای متعددی در توسعه اشتغال می گردد که می تواند تصمیم گیرندگان کلان را در اتخاذ سیاست های مناسب یاری دهد. مدل مذکور بر اساس روش های پویایی شناسی سیستم ها طراحی شده است. به این منظور از نرم افزار VensimPLE اقدام به شبیه سازی توسعه اشتغال استان یزد با در نظر گرفتن اقتصاد بخش دولتی و خصوصی شده است. بازه زمانی ۳۰ ساله از ۱۳۸۵ الی ۱۴۱۵ برای اجرا و سنجش روایی مدل مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان پس از تشریح وضعیت متصور برای آینده اشتغال استان با ارائه نتایج حاصل از اجرای مدل، پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست های مناسب در بهره گیری از فرصت های پیش رو افزایش توان مدیریت در مواجه با تهدید های آتی ارائه شده است.