مقاله طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت سیمان شرق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت سیمان شرق)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی هوا
مقاله روش های کنترل
مقاله تصمیم گیری چند شاخصه
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله منطق فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی کاظمیان مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بهداشت هوا یک مساله مهم زیست محیطی است که طی سالیان اخیر به دلیل استفاده از تکنولوژی های پیشرفته جهت تامین رفاه مادی و نسبی انسان ها، به مخاطره افتاده است. استفاده از سیستم های کنترل آلودگی و روش های تصفیه کننده، از شیوه های عمومی کنترل آلودگی محیط زیست به شمار می روند. از آن جا که روش های کنترل مختلف و متعددی با مزایا و محدودیت های متفاوت به منظور کاهش انتشارات آلودگی هوا به کار می روند، لذا هدف از تحقیق حاضر، طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مناسب ترین تجهیزات جهت کنترل آلودگی هوا در شرکت سیمان شرق مشهد می باشد.
روش کار: پس از شناسایی صنعت مورد نظر و فرآیند تولید، به کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تمامی عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری مشتمل بر عوامل محیطی، عوامل مهندسی و عوامل اقتصادی در نظر گرفته شدند. اوزان اهمیت این معیارها محاسبه و سپس اولویت گزینه های مدل نیز به کمک این روش، تعیین گردیدند.
یافته ها: از میان معیارهای اصلی مدل، معیار اقتصادی با وزن ۰٫۵۵۵ به عنوان مهم ترین معیار تاثیر گذار بر انتخاب نوع تجهیزات کنترل آلودگی هوا مشخص شد.معیارهای محیطی و مهندسی نیز به ترتیب با اوزان ۰٫۲۸۶ و ۰٫۱۵۹ اولویت های بعدی را به دست آوردند. اوزان نهایی تکنولوژی های الکتروفیلتر، بگ هاوس و فیلتر هیبریدی در واحد آسیاب سیمان به ترتیب ۰٫۲۵۶، ۰٫۴۱۵ و ۰٫۳۲۹ و در واحد آسیاب مواد و کوره به ترتیب ۰٫۲۹۱، ۰٫۳۷۴ و ۰٫۳۳۴ محاسبه گردید.
نتیجه گیری: بدر نهایت مدل ارایه شده که بر پایه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی قرار دارد، نشان می دهد که روش مناسب جهت فیلتر کردن گرد و غبار در منابع اصلی انتشار آلودگی در شرکت سیمان شرق، روش بگ هاوس خواهد بود.