مقاله طراحی مدل ارزیابی ارزش دریافت شده از دیدگاه مشتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل ارزیابی ارزش دریافت شده از دیدگاه مشتری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش دریافت شده
مقاله مشتریان خدمات بانکی
مقاله ارزش کارکردی
مقاله ارزش پولی و روان شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدچهر الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت استراتژیک بازاریابی با تضمین ایجاد ارزش برتر در پیشنهادهای یک شرکت برای مشتریان هدف، به روشی که شرکت را در تامین اهداف استرات‍ژیک یاری رساند، به نتیجه می رسد.
حداکثرسازی ارزش، برای مشتریان هدف، اصل اساسی است که به عنوان اساس همه فعالیت های بازاریابی به کار می رود. مدیریت ارزش در همه جنبه های طراحی یک استراتژی و تاکتیک های آن نفوذ می کند. موفقیت تجاری تنها زمانی می تواند تامین شود که ارزش پیشنهاد شده به مشتریان هدف، به حداکثر رسیده باشد. شکست در ایجاد ارزش برای مشتریان هدف، ناگزیر به یک مبادله بازاریابی غیرموثر و شکست در بازار منجر می شود.
از این رو مدیریت ارزش مشتری یک عامل اساسی در تعیین استراتژی شرکت است. چرا که مشتریان منبع نهایی ارزش برای شرکت هستند، مدیریت ارزش مشتری برای موفقیت شرکت ضرورت دارد.