مقاله طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعالی سازمانی
مقاله مدیریت روابط عمومی
مقاله ارزشیابی عملکرد
مقاله موسسات اقتصادی و تجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یحیایی ایله ای احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله که برگرفته از رساله دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات است به دنبال ارائه مدل مفهومی مناسب جهت ارزشیابی عملکرد روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری ایران است. برای این منظور در یک فرایند علمی تحقیق در سه مرحله انجام شده است:
اول: مطالعه مستندات علمی تعالی سازمانی، مدلهای کیفیت و مضامین علمی روابط عمومی.
دوم: طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی بر مبنای مضامین کیفیت و روابط عمومی و اصلاح و تایید ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل بر مبنای نظرات گروه خبره.
سوم: ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی و تجاری با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بر مبنای مدل نهایی.
نتایج این مقاله می تواند مدیران را در ارزیابی و آسیب شناسی مدیریت روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری یاری نموده تا با تدوین طرح ها و اقدامات بهبود، بستر مناسبی جهت توسعه و توانمندسازی روابط عمومی فراهم سازند. مدیران و کارشناسان روابط عمومی می توانند از مدل نهایی این مقاله به عنوان یک سیستم پشتیبان برای تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده کنند. بهره مندی از این مدل به مدیران روابط عمومی کمک خواهد نمود، به جای شناسایی و حل مسایل به طور تصادفی، با یک رویکرد نظام مند، علمی و کاربردی و بر اساس معیارها و شاخص های کیفی و علمی به شناسایی وضعیت موجود و حل مسایل سازمان خود بپردازند.