مقاله طراحی مدل احتمالی و استوار یکپارچه سه مرحله ای برای انتخاب تامین کننده با رویکرد عدم قطعیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل احتمالی و استوار یکپارچه سه مرحله ای برای انتخاب تامین کننده با رویکرد عدم قطعیت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجیره تامین
مقاله برنامه ریزی احتمالی
مقاله انتخاب تامین کننده
مقاله تحلیل سلسله مراتبی فازی
مقاله مدل استوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدفاضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین تصمیماتی که در زنجیره تامین گرفته می شود، مساله کارایی و اثربخشی این زنجیره توام با پارامتر ها و متغیرهای دارای عدم قطعیت است. عدم قطعیت در زنجیره تامین منجر به غیر بهینه شدن تصمیماتی است که با فرض قطعیت گرفته می شوند، از این رو در این تحقیق مدلی با رویکرد استوار و یک مدل یکپارچه سه مرحله برای تطابق با عدم قطعیت در زنجیره تامین به کار رفت. در مرحله اول فاکتور های کلیدی در انتخاب تامین کننده شناسایی شدند. در مرحله بعد با تحلیل سلسله مراتبی فازی تامین کنندگان، با توجه به این شاخص های شناسایی شده، تامین کنندگانی را که حداقل نمره قابل قبول کسب کردند، وارد مدل استوار و احتمالی دو مرحله ای عدد صحیح چند دوره ای – چند محصولی برای تخصیص کوتاه مدت تقاضای دارای عدم قطعیت به محصولات شدند. در نهایت به مقایسه نتایج پرداخته شد و نتایج نشان داد که مدل حاصل از قدرت بالایی برخوردار بوده، منجر به تطابق با تقاضای دارای عدم قطعیت می شود.