مقاله طراحی مدلی برای یک پارچه سازی سیستم های مدیریتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه علوم مدیریت ایران از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: طراحی مدلی برای یک پارچه سازی سیستم های مدیریتی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم مدیریت یک پارچه
مقاله سیستم مدیریت کیفیت
مقاله سیستم مدیریت محیط زیست
مقاله سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رعنایی کردشولی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: پریزاد مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش طراحی مدلی برای یک پارچه سازی سیستم های مدیریتی در سازمان هاست. برای این منظور، مهم ترین مدل های یک پارچه سازی بررسی شد. سپس با به کارگیری روش فراترکیب، سطوح پیشنهادی برای یک پارچه سازی که توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده بود شناسایی شد، نقاط ضعف و قوت هریک از مدل ها در مقایسه با دیگری مشخص شد و در نهایت مدل پیشنهادی به نحوی طراحی گردید که تا حد ممکن نقاط قوت مدل های پیشین را دربر گیرد. «سیستم مدیریت یک پارچه» پیشنهادی، بر مبنای شباهت ها و نقاط اشتراک موجود در سه سیستم مدیریت کیفیت بر پایه ایزو ۹۰۰۱، سیستم مدیریت محیط زیست بر پایه ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر پایه اسس ۱۸۰۰۱ در سه سطح طراحی گردید. در این مدل از فرایند مدیریت ریسک استفاده شده است و بر اساس رویکرد فرایندی و تعامل با ذی نفعان، کلیه بندها و زیربندهای استانداردهای مذکور را دربر می گیرد. مهم ترین مزیت الگوی پیشنهادی این است که تمام بخش ها و زیربخش های موجود در هریک از سه سیستم مدیریتی مورد اشاره را ترکیب و سیستم مدیریت یک پارچه جدیدی ایجاد کرده است. با این کار، فرایند اجرا و ممیزی نیز به صورت واحد قابل انجام خواهد بود.