مقاله طراحی مدلی برای قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: طراحی مدلی برای قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قیمت گذاری
مقاله صرف کنترل
مقاله بلوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی طوبی
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: انواری رستمی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به موضوع عوامل موثر بر صرف کنترل و قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام می پردازد و ۶۴ بلوک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اندازه حداقل ۱۶٫۶۷ درصد معامله شده بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. اکثراین بلوک ها با قیمت بیشتری نسبت به قیمت بازار سهام معامله شده اند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان مالی و سرمایه گذاری عوامل موثر بر قیمت گذاری و پرداخت صرف کنترل از سوی خریداران بلو ک های کنترلی سهام شناسایی و سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره عوامل معنادار تعیین و بعد از آن قیمت بلوک های سهام با استفاده از این عوامل تخمین و با قیمت های واقعی بلوک های سهام مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که اندازه بلوک، اندازه شرکت، اهرم مالی، سودآوری و عملکرد قبلی شرکت، سهامدار قبلی بودن خریدار و مهلت پرداخت حصه نقدی در قیمت گذاری بلوک های کنترلی سهام و تعیین صرف کنترل معنادار هستند.