مقاله طراحی فضای کلانتری نمونه بر اساس ارزیابی تاثیر آن بر آرامش روانی مراجعان و کارکنان کلانتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نظم و امنیت انتظامی از صفحه ۶۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: طراحی فضای کلانتری نمونه بر اساس ارزیابی تاثیر آن بر آرامش روانی مراجعان و کارکنان کلانتری
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرامش روانی
مقاله استرس
مقاله کیفیت
مقاله طراحی
مقاله کلانتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیات اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرامش روانی همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است و استرس یکی از عوامل مهمی است که این آرامش را مختل می کند. دنیای امروز استرس های مختلفی را به افراد تحمیل می کند که بعضی از این استرس ها مختص محیط کار است. محیط کار از جمله مکان هایی است که فرد در بزرگسالی، بخش اعظمی از وقت خود را در آن جا سپری می کند. کلانتری ها نیز به عنوان محیط های کاری از این قاعده مستثنا نیستند. هدف اصلی این پژوهش، طراحی فضای کالبدی کلانتری نمونه بر اساس ارزیابی تاثیر آن بر آرامش روانی مراجعه کنندگان و کارکنان کلانتری های شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی – تحلیلی از نوع زمینه یابی است. ابزار جمع آوری داده های این تحقیق، مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه محقق ساخته است. حجم نمونه در این تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان و مراجعه کنندگان به کلانتری های مورد مطالعه است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بهبود کیفیت طراحی کالبدی، باعث افزایش بازدهی کاری کارکنان کلانتری ها، آرامش روحی و روانی آن ها در هنگام کار، بهبود ارتباط آن ها با مراجعه کنندگان و همچنین، بهبود نگرش مردم نسبت به کلانتری ها، تقویت ارتباط میان مردم و کارکنان و آرامش روحی و روانی آن ها در هنگام مراجعه به کلانتری ها می شود.