مقاله طراحی طرح کنترل ترکیبی با استفاده از دو نمودار کنترل EWMA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: طراحی طرح کنترل ترکیبی با استفاده از دو نمودار کنترل EWMA
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی
مقاله متوسط طول اجرا
مقاله رویکرد زنجیره های مارکوف
مقاله بهینه سازی چند هدفه
مقاله نمودار کنترل ترکیبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرشب امیر
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشیر حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم نژاد سعداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمودار کنترل شوهارت یکی از انواع رایج نمودارهای کنترل است. با این حال، نمودار کنترل شوهارت، دارای این عیب اساسی است که تنها آخرین اطلاعات به دست آمده از فرایند را مورد توجه قرار می دهد، بنابراین این نمودار نسبت به کشف تغییرات کوچک، غیر حساس است. نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی و جمع تجمعی نمودارهایی هستند که با توجه به در نظر گرفتن اطلاعات گذشته فرایند می توانند برای کشف تغییرات کوچک مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، استفاده از یک طرح کنترل ترکیبی که قادر به کشف همزمان تغییرات کوچک و بزرگ باشد، ضرورتی انکار ناپذیر دارد. برای این منظور از طرح های کنترل ترکیبی استفاده می شود، در این تحقیق، هدف طراحی یک طرح کنترل ترکیبی، با به کارگیری همزمان دو نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمائی برای کشف همزمان تغییرات کوچک و بزرگ است. معیار بهینه سازی در این طرح متوسط طول اجراست. بر این اساس طراحی این طرح به یک مدل بهینه سازی چند هدفه تبدیل می گردد که با حل آن پارامترهای طرح به دست می آید. برای محاسبه متوسط طول اجرا از رویکرد زنجیره های مارکوف استفاده شده و با استفاده از یک مثال عددی کارایی طرح پیشنهادی نشان داده شده است.