مقاله طراحی شهری به مثابه اصلی مهم در سیمای شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در هنرسو از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: طراحی شهری به مثابه اصلی مهم در سیمای شهر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار کالبدی
مقاله طراحی شهری
مقاله استخوان بندی
مقاله ساختار فضائی
مقاله هویت مدیریت توسعه شهری
مقاله زیباشناسی شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نژاد هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر به عنوان یک ساختار کالبدی سیما و پیکره ای رشد یافته دارد. نگرش حساب شده به رشد و روند توسعه آن به طور مستقیم با حیات شهر و چگونگی فعالیت های آن مرتبط می باشد و زنده و فعال بودن آن در گرو توجه به اصول و فرضیه هائی در زمینه طراحی شهری است. در این مقاله سعی خواهد شد با تاکید بر نظریه ها و مبانی طراحی شهری و تعاریف آن به اصل مهم در شهرسازی پرداخته و در زمینه زیباشناسی شهری و نقش و جایگاه مشارکت مردم به طور اجمال بحث هایی آورده شود. لازمه توفیق در امر اجرای طرح های شهری داشتن مدیریت منسجم و کارا است که به آن اشاره خواهد شد.
از دهه ۱۹۶۰ توجه به امر طراحی شهری در ارتباط با سیمای آینده شهرها آغاز و پیوسته به عنوان یک عامل اصلی و مهم جای خود را در امر گسترش توسعه فضاهای کالبدی و نوسازی شهرها تثبیت کرده است.