مقاله طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو/ بازگشتی چند محصولی با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو/ بازگشتی چند محصولی با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجستیک مستقیم و معکوس یکپارچه
مقاله مکان یابی تسهیلات با ظرفیت محدود
مقاله بهینه سازی جریان مواد
مقاله طراحی شبکه توزیع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجمی حسام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: ماکویی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسینی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی یکپارچه شبکه های لجستیکی در دهه گذشته توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این شبکه ها فاکتورهای مختلفی به صورت ادغامی در نظر گرفته می شوند که با برنامه ریزی ریاضی به صورت یکپارچه مساله را مدل می نمایند. این مقاله نیز در همین راستا به طراحی یک مدل غیر خطی می پردازد که در نتیجه آن مکان های مناسب تاسیس مراکز مورد نظر که شامل مراکز تولید/ بازیافت، مراکز توزیع، مراکز جمع آوری/ بازرسی و مراکز انهدام مشخص می شوند و هم چنین جریان بهینه بین آن ها به دست می آید. در ادامه نیز این مساله چند محصولی با روش های دقیق حل شده و نتایج حاصل از آن ارایه گردیده است.