مقاله طراحی سیستم کمک تشخیص کامپیوتری نوین به منظور شناسایی ندول های ریوی در تصاویر سی تی اسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۵۰ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: طراحی سیستم کمک تشخیص کامپیوتری نوین به منظور شناسایی ندول های ریوی در تصاویر سی تی اسکن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم کمک تشخیص کامپیوتری
مقاله تصاویر سی تی اسکن
مقاله شناسایی نودل ریوی
مقاله پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی
مقاله شناسایی آماری الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدپارسا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیان زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاق پور شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایش کرم مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های ریوی و در راس آن سرطان ریه از شایع ترین و خطرناک ترین بیماری هایی هستند که روزانه افراد زیادی را به کام مرگ می کشانند. در این مقاله یک سیستم کمک تشخیصی مکانیزه جهت شناسایی ندول های ریوی به عنوان یکی از علایم اصلی بیماری های ریه ارایه خواهد شد.
روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی ۲۵ بیمار ریوی مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری تهران که در تصاویر HRCT آن ها ندول ریوی مشاهده گردید به طور تصادفی به دو گروه مورد با جمعیت پانزده (۹ زن و شش مرد با میانگین سنی ۴۳±۵٫۶۳ سال) و گروه ناظر با جمعیت ده (شش زن و چهار مرد با میانگین سنی ۳۹±۴٫۹۱ سال) تقسیم شدند. با اعمال روش های پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی و استفاده از الگوریتم های شناسایی آماری الگو سیستمی مکانیزه جهت شناسایی خودکار ندول ریوی ارایه گردید.
یافته ها: به وسیله روش های بخش بندی تصاویر پزشکی نسج اصلی ریه ها از بقیه تصاویر دو بعدی جدا شدند. در مرحله بعد موارد مشکوک شامل رگ، برونش، ندول و غیره به صورت رنگی برچسب گرفتند. سپس ویژگی های مشخصه ندول ها به دست آمدند. در نهایت جهت کلاسه بندی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ندول های موجود در تصویر از بقیه موارد تفکیک و مشخص گردیدند.
نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و ساختارهای متنوع ندول ها و تعداد زیاد تصاویر سی تی مربوط به کات های مختلف ریه، پیدا کردن ندول ریوی از میان موارد مشکوک کاری دشوار، زمان بر و با احتمال خطای انسانی برای پزشکان متخصص می باشد. خروجی سیستم پیشنهادی به خوبی (P<0.05) ندول ریوی را از موارد مشکوک آشکار ساخته است.