مقاله طراحی ساختار راهبردی مقابله با جنگ نرم در جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۴۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: طراحی ساختار راهبردی مقابله با جنگ نرم در جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگ نرم
مقاله مدیریت راهبردی
مقاله ج. ا. ایران
مقاله انقلاب اسلامی
مقاله آمریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظریف منش حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقیسه رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگ نرم، واقعیتی غیرقابل انکار است، چنانچه تدبیری برای مقابله با آن اندیشیده نشود، نه به معنای فقدان این واقعیت بلکه به معنای غفلت است و اگر برای مقابله با آن اقدام شود، ولی برای چنین اقدامی برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، اقدام ها به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد. این تحقیق با روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، ۷۰ نفر از مسوولان و کارشناسان حوزه های گوناگون کشور هستند که با جنگ نرم آشنایی داشته و در سطح راهبردی در کشور، مسوولیت مقابله با دشمنان را داشته اند. روش نمونه گیری، تصادفی، ابزار نمونه گیری، پرسشنامه با پرسش های بسته و در بعضی موارد باز است که برای اعتبارسنجی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته مقاله بیانگر آن است که مقابله با جنگ نرم، نیازمند حضور همه نهادها یا سازمان های مرتبط و کلیدی کشور در ساختاری راهبردی برای «ایجاد سامانه رصد صحنه جنگ نرم و مدیریت راهبردی آن» و «هدایت و هماهنگی عملیات مقابله با جنگ نرم» است.