مقاله طراحی روشی نوین بر پایه پپتید های تراوا کننده غشاء جهت افزایش بازدهی انتقال DNA خارجی به باکتری اشرشیاکولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: طراحی روشی نوین بر پایه پپتید های تراوا کننده غشاء جهت افزایش بازدهی انتقال DNA خارجی به باکتری اشرشیاکولی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترانسفورماسیون
مقاله پپتید CM11
مقاله پلاسمید
مقاله اشرشیا کولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هیئت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری شیرکوهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده مقدم مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انتقال DNA خارجی با بازدهی بالا به داخل باکتری از مهمترین مراحل در زیست فناوری میکروبی می باشد. برای این منظور چند روش مرسوم است که در بین آن ها روش کلسیم کلراید سرد از جمله مهمترین و ارزان ترین روش ها جهت انتقال DNA به درون سلول های باکتریایی گرم منفی مانند Escherichia coli می باشد. به طور معمول بازدهی انتقال DNA  در این روش۱۰۷– ۱۰۵ کلونی برای یک میکروگرم از DNA خارجی می باشد. با توجه به اهمیت فرایند انتقال DNA، تلاش های بسیاری به منظور بهینه سازی روش های مرسوم همچون کلرید کلسیم صورت گرفته است. در این مطالعه نشان دادیم با استفاده از یک پپتید کاتیونیک تراوا کننده غشاء (CM11) و بر پایه روش استاندارد کلرید کلسیم، می توان DNA  خارجی را با بازدهی بالاتری به درون باکتری E.coli انتقال داد.
مواد و روش ها: سلول های باکتریایی توسط غلظت های متفاوت پپتید (۰٫۵، ۱، ۲، ۳ و ۶ میکرو گرم در میلی لیتر) و به دو روش متفاوت و بر پایه مستعدسازی توسط کلرید کلسیم، تیمار شدند. سپس پلاسمیدهایpET-28a(+), pGEX4T-1 وpUC19 به عنوان مدل و به صورت جداگانه به درون باکتری مستعد شده منتقل گردیدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بالاترین بازدهی انتقال پلاسمید برای باکتری های مستعد شده در حضور غلظت ۱ میکروگرم در میلی لیتر پپتید بدست می آید. در این غلظت افزایش انتقال برای پلاسمیدهایpET-28a(+), pGEX4T-1 وpUC19 به ترتیب ۴۴٫، ۴٫۷ و ۴ برابر نمونه کنترل بود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که پپتید CM11 به عنوان یک پپتید تراوا کننده غشاء سلول می تواند باعث افزایش کارامدی انتقال DNA به درون باکتری E. coli با استفاده از مستعدسازی به روش شیمیایی کلرید کلسیم گردد.