مقاله طراحی جهش نقطه ای به منظور افزایش تمایل آنتی بادی درمانی هرسپتین به HER2 با استفاده از روش های مدل سازی دینامیک مولکولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: طراحی جهش نقطه ای به منظور افزایش تمایل آنتی بادی درمانی هرسپتین به HER2 با استفاده از روش های مدل سازی دینامیک مولکولی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی
مقاله HER2
مقاله هرسپتین
مقاله طراحی هوشمند جهش نقطه ای
مقاله مدل سازی دینامیک مولکولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: برزگری اسدآبادی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیان غیرمعمول و عملکرد نامتعارف گیرنده فاکتورهای رشد اپیدرمی (EGFRs) می تواند عامل ایجاد کننده بدخیمی در بافت های مختلف باشد. از میان تمامی اعضای خانواده EGFRs، HER2 گیرنده ای می باشد که در عدم حضور لیگاند نیز می تواند دیمر شده و فعال گردد. HER2 دارای نقش مهمی در ایجاد سرطان پستان است. داروی هرسپتین یک آنتی بادی مونوکلونال می باشد که دمین خارجی HER2 را هدف قرار داده و مانع از ایجاد دیمرهای فعال و القای آبشار پیام رسانی درون سلولی می گردد. در این پژوهش جهش های نقطه ای به منظور افزایش تمایل هرسپتین به HER2 با استفاده از روش های مدل سازی منطقی طراحی شده و در نهایت میزان کارایی موثرترین جهش نقطه ای با استفاده از روش مدل سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده هرسپتین دارای جهش Tyr92Asp در زنجیره سبک، کمپلکس پایدارتری را نسبت به شکل وحشی با HER2 ایجاد کرده و Asp92 می تواند یک پل نمکی پایدار با Lys596 از HER2 ایجاد کند که باعث کاهش انرژی الکتروستاتیک بین آنتی بادی هرسپتین با HER2 گردد. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد که هرسپتین به عنوان یک آنتی بادی مونوکلونال دارای پتانسیل لازم به منظور افزایش تمایل به HER2 می باشد.