مقاله طراحی بیوراکتور برای افزایش تولید سورفکتین حاصل از باکتری باسیلوس سابتیلیس NLIM 0110 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۰۱ تا ۶۱۲ منتشر شده است.
نام: طراحی بیوراکتور برای افزایش تولید سورفکتین حاصل از باکتری باسیلوس سابتیلیس NLIM 0110
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوسورفکتنت
مقاله باسیلوس سابتیلیس
مقاله سورفکتین
مقاله بیوراکتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیوسورفکتانت ها در صنایعی مانند صنعت نفت، صنایع غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد زیادی دارند. خواص بیوسورفکتانت ها از قبیل کاهش کشش سطحی، امولسیون کنندگی و تجزیه پذیری زیاد اجازه می دهد که آنها جانشین خوبی برای سورفکتانت های شیمیایی شوند. در این تحقیق، از باکتری باسیلوس سابتیلیس NLIM 0110 برای تولید نوعی بیوسورفکتانت لیپیوپپتیدی (سورفکتین) درون یک بیوراکتور جدید استفاده شد تا مشکلات ناشی از تشکیل شدید کف که در اثر تولید بیوسورفکتانت ایجاد می شود حل شود. برای غلبه بر تشکیل سریع کف، یک ظرف جمع آوری کف به بیوراکتور اضافه شد. هدف دیگر این پژوهش، خالص سازی و تعیین ساختار بیوسورفکتانت تولید شده و همچنین مشخص کردن شرایط بهینه دور هم زن و هوادهی در بیوراکتور برای رسیدن به بیشترین مقدار تولید سورفکتین است. در این تحقیق، تولید سورفکتین با آنالیزهایFTIR  و H NMR اثبات شد. بررسی های سینتیکی همچنین نشان داد تولید سورفکتین وابسته به رشد باکتری است. نتایج دیگر نشان داد که تولید در شرایط بهینه (۳۰۰ rpm و ۱٫۵ vvm) در بیوراکتور سبب به دست آمدن مقادیر V (mg/l.h)4, YP/X (mg/g)3, YP/S (mg/g)2 به ترتیب ۵۹۵ و ۲۵۰ و ۵۷ می شود. بنابراین، این نتایج نشان گر پتانسیل خوب باسیلوس سابتیلیس ۰۱۱۰ NLIM برای تولید سورفکتین و همچنین موثر بودن تکنیک استفاده شده برای تولید بیوسورفکتانت است.