مقاله طراحی بهینه فیلتر ترکیبی کالمن و &#8734H با استفاده از روش بهینه سازی چند هدفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: طراحی بهینه فیلتر ترکیبی کالمن و &#8734H با استفاده از روش بهینه سازی چند هدفی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیلتر کالمن
مقاله فیلتر &#8734H
مقاله فیلتر ترکیبی کالمن و &#8734H
مقاله تخمین متغیرهای حالت سیستم
مقاله بهینه سازی چند هدفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم نژاد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: معافی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نریمان زاده نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه گذشته، شناسایی متغیرهای حالت و پارامترهای یک مدل دینامیکی از روی داده های اندازه گیری شده ناقص و مخدوش با نویز مورد توجه محققان قرار گرفته است. فیلترهای کالمن و H¥ از معروف ترین روش های شناسایی مدل و پالایش داده های مخدوش هستند. فیلتر کالمن در صورت وجود اطلاعات کافی در مورد نویزهای فرآیند دارای عملکرد مناسبی است بگونه ای که میانگین مجذور خطای تخمین را حداقل می کند. همچنین فیلترH¥  مستقل از اطلاعات نویزهای فرآیند، به وسیله یک حد بالای محدود کننده تخمینی ارائه می دهد که در مقابل اغتشاشات مدل مقاوم است. در این مقاله فیلتر ترکیبی کالمن و H¥ ارائه شده است که به وسیله آن محدوده اجرایی فیلتر H¥ در حالی بکار برده خواهد شد که به طور همزمان محدوده اجرایی فیلتر کالمن که همان حداقل نمودن میانگین مجذور خطای تخمین است، برآورده شود. با استفاده از روش بهینه سازی چند هدفی نقاط پارتو غیر برتر طراحی از دید دو تابع میانگین مجذور خطا و حد بالای فیلتر H¥ برای دو مورد مطالعاتی ارائه شده است. شبیه سازی برای دو مورد مطالعاتی نشان دهنده عملکرد مقاوم و کمینه بودن میانگین مجذور خطاها برای نقطه مصالحه طراحی است.