مقاله طراحی بسته آموزشی چندرسانه ای با تاکید بر مهارت های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۳۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: طراحی بسته آموزشی چندرسانه ای با تاکید بر مهارت های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال یادگیری دیکته
مقاله آموزش چندرسانه ای
مقاله مهارت های بنیادی یادگیری دیکته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: کیان ارثی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال دیکته یکی از شایع ترین اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان ابتدایی است که ۳۰ درصد از تمام اختلال های یادگیری را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی بسته آموزشی چندرسانه ای با تاکید بر مهارت های بنیادی یادگیری دیکته و بررسی اثربخشی آن در کاهش علائم اختلال دیکته بوده است. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم شهر بیجار در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ بوده است. پس از اعمال ملاک های ورود به پژوهش، ۳۰ نفر از دانش آموزان به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوش وکسلر، آزمون محقق ساخته دیکته و بسته آموزشی چندرسانه ای و تکلیف خانگی بوده است. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش چندرسانه ای با تقویت مهارت های ادراک دیداری، توالی دیداری، حافظه دیداری و تمیز دیداری، در کاهش مشکلات دیکته دانش آموزان دارای این نوع اختلال یادگیری موثر بوده است(p<0.01). با توجه به اثر بخشی این نرم افزار پیشنهاد می شود برای کاهش مشکلات دیکته دانش آموزان در کلاس های درس از شیوه های آموزشی نوین برای تقویت مهارت های نام برده استفاده شود.