مقاله طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم گیل شپلی
مقاله الوین راث
مقاله جورسازی
مقاله شکست بازار
مقاله طراحی بازار
مقاله نظریه تخصیص های پایدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری اقدم علی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی بکنظر مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۲، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز می کند و بر این نکته تاکید می کند که شکست بازار نوعا ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتم های جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشه های شکست بازار استفاده می کند و در این مسیر «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار می ورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانش آموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» به کار برده اند.