مقاله طراحی الگو جهت سنجش میزان مسوولیت اجتماعی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: طراحی الگو جهت سنجش میزان مسوولیت اجتماعی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت اجتماعی
مقاله رسانه ملی
مقاله سنجش و الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیرضایی ابوتراب
جناب آقای / سرکار خانم: محقق نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این طراحی الگو جهت سنجش میزان مسوولیت اجتماعی در رسانه ملی می باشد. سوال اصلی مقاله آن است که چگونه می توان الگویی کمی جهت سنجش و اندازه گیری مسوولیت اجتماعی در رسانه ملی طراحی و ارائه نمود؟
سوالات فرعی مقاله عبارتند از: شناسایی ابعاد و مولفه های مسوولیت اجتماعی، شناسایی میزان اهمیت هر یک از ابعاد و مولفه های مسوولیت اجتماعی و طراحی مدل کمی اندازه گیری مسوولیت اجتماعی در رسانه ملی.
در گام بعدی در پاسخ به سوالات اصلی تحقیق، فرضیات تنظیم شد. سپس با تعیین شاخص به طراحی پرسشنامه ها در راستای سوالات تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با دو روش توصیفی و استنباطی و از طریق تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها به اثبات و یا رد فرضیه ها پرداخته شده است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری، داده های خام جمع آوری شده از پرسشنامه طبقه بندی و با استفاده آمار توصیفی در جدول و نمودار نشان داده شد و از طریق آمار استنباطی فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.