مقاله طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی های سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی) از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی های سازمانی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروعیت
مقاله اعتبار
مقاله تصویر ذهنی
مقاله هویت
مقاله اجرای موفق
مقاله استراتژی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان نژادملکی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بیک زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بیگ زاده یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی مناسب مشروعیت به منظور ایجاد تصویر ذهنی مطلوب سازمانی در جهت اجرای موفق استراتژی های سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شعبه ایرانشهر استان تهران می باشد که تعداد آن ها ۵۴۰ نفر می باشد.
یافته ها پژوهش: نتایج سنجش وضعیت مشروعیت سازمانی، تصویر ذهنی، اجرای موفق استراتژی های سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، عوامل موثر با روش تحلیل عاملی و ارائه الگوی مشروعیت سازمانی نتیجه گیری: نقاط ضعف در زمینه پژوهش انجام شده مشخص گردیده و توصیه به بهبود با روش خاص خود انجام گرفته است که در مقاله به طور تفصیلی تر آمده است.