مقاله طراحی الگوی تلفیقی برای خلق چشم اندازی پایدار (مطالعه موردی بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی تلفیقی برای خلق چشم اندازی پایدار (مطالعه موردی بانک ملت)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز
مقاله مدل های طراحی چشم انداز
مقاله آینده پژوهی
مقاله داستان شرکت
مقاله ابزار داستان گویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیواندری علی
جناب آقای / سرکار خانم: داوودیان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به منظور دستیابی به الگویی برای طراحی یک چشم انداز پایدار و الهام بخش با مطالعه تحقیقات پیشین و مدل های طراحی چشم انداز همچنین بررسی کمبودهای موجود در راستای دستیابی به یک چشم اندازی الهام بخش، الگویی طراحی شد که با تلفیق دو مفهوم آینده پژوهی و ابزار داستان گویی این امکان را بوجود می آورد تا بر محدودیتهای فعلی فائق آمده و به چشم اندازی پایدار دست پیدا کرد. بر اساس این الگو برای دست یافتن به اجزای کلیدی روایت و چشم انداز بانک ملت، تعداد ۲۳۷ پرسشنامه از کارکنان شعب و ادارات تهران جمع آوری شد، همچنین با ده نفر از مدیران ارشد شرکت مصاحبه شد، نظرات مشتریان از طریق مصاحبه با ایشان و بهره گیری از پژوهش های پیشین موجود در سوابق شرکت جمع آوری شد و نظرات سایر ذینفعان نیز از داده های ثانویه موجود، چشم انداز بیست ساله کشور، برنامه چهارم توسعه و مستندات بانک مرکزی بدست آمد. در نهایت از طریق تحلیل محتوای پرسشنامه ها و مصاحبه ها و بررسی سایر منابع یاد شده روایت و چشم انداز شرکت استخراج گردید.