مقاله طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگو
مقاله تضمین کیفیت
مقاله ارزیابی درونی
مقاله اعنبارسنجی
مقاله رشته تربیت بدنی
مقاله آموزش از راه دور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قره محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از زیرمجموعه های نظام آموزش عالی و بزرگترین مرکز آموزش از راه دور ایران با بیش از یک میلیون دانشجو، به دنبال کسب رضایت ذی نفعان و دستیابی به بالاترین درجه کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و تخصصی است. این مقاله با هدف ارائه الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی، به ارزیابی عملکرد و شناسایی مولفه های موثر در بهبود و تضمین کیفیت این رشته در دانشگاه پیام نور پرداخته است. محقق، با روش میدانی، ضمن بررسی دیدگاه نمونه آماری منتخب به روش کرج سی و مورگان (۵۰۰ دانشجو- ۱۵۰ دانش آموخته و ۶۶ عضو علمی)، پس از بررسی وضعیت ۸ عامل اثرگذار بر کیفیت توسط ۳۲ ملاک و ۱۸۱ نشانگر و استخراج نتیجه نسبتا مطلوب، جهت کاهش فاصله شرایط کیفی فعلی از وضعیت مطلوب متصور شده توسط گروه، به دنبال شناسایی نقاط ضعف و مواردی است که نیاز به اصلاح و بهبود دارد و در مرحله دوم، با روش دلفی و اجماع نظر صاحبنظران و استمزاج دیدگاه متخصصان این رشته، ۸ مولفه تاثیرگذار بر تضمین کیفیت آموزش از راه دور را از خلال مطالعات و تجارب جهانی و نظام های تضمین کیفیت موجود شناسایی و با جمع بندی نتایج این دو نظرسنجی، به طراحی الگوی مفهومی – کاربردی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی متناسب با نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور پرداخته است.