مقاله طراحی الگوی اسلامی ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: طراحی الگوی اسلامی ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی الگو
مقاله الگوی اسلامی ایرانی
مقاله مدیریت پوشش
مقاله مدیریت ارزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: طراحی الگوی اسلامی–ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش است. تحقیق از نوع مطالعات غیر تجربی و کاربردی است.
روش پژوهش: ۱) در مرحله وزن دهی به مدل مفهومی تحقیق از نظرات ۲۸۹ کارشناس (شامل: طراحان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صاحب نظران حوزه و دانشگاه)، در خصوص ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پوشش استفاده شده؛ ۲) در مرحله اولویت بندی ارزش های تحقیق، نظرات ۴۴ نفر از خبرگان توسط پرسشنامه محقق ساخته طراحی مدل بررسی شده و برای تعیین اولویت ارزش ها از تکنیک دلفی استفاده گردید. مدل (AGIL)  پارسونز را به عنوان چهار بعد مدل تحقیق انتخاب شد و سپس ارزش های بلانچارد و اوکانر را با توجه به کسب نظر از خبرگان، بومی نموده به عنوان شاخص های مدل جا نمایی شده است.
نتیجه گیری:
۱) بر مبنای الگوی طراحی شده پژوهش می توان فعالیت های مدیریت پوشش در کشور را ارزیابی نمود و بهبود بخشید.
۲) اهداف مطرح شده مبتنی بر شناسایی و دستیابی جهت مدیریت پوشش در کشور، مولفه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بهبود مدیریت پوشش تا حد امکان محقق شده است.
۳) ارزش شادابی با ۳۰٫۷ درصد، ارزش سودآوری با ۲۸٫۲ درصد، ارزش هویت ۲۳٫۲ درصد و ارزش سلامت با ۱۷٫۹ درصد به ترتیب چهار ارزش برتر مدل طراحی شده قرار گرفتند