سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه شهرجردی – دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور واحد تهران
احمد نریمانی – دانشجوی پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و ع

چکیده:

استفاده از طب مکمل و جایگزین که در بسیاری از ملل برخاسته از فرهنگ بومی و تاریخی آنهاست، در دنیا افزایش چشمگیری یافته است به طوری که سازمان جهانی بهداشت استفاده از طب سنتی را در سیستم خدمات بهداشتی درمانی توصیه کرده و اخیرا برنامه استراتژیک توسعه و ترویج طب سنتی را نیز منتشر کرده است.برنامه استراتژیک توسعه و آموزش طب سنتی به شرح زیر است: الف/ شناخت طب سنتی و ارائه برنامه های هدفمندب/ توسعه آموزش و تحقیقات ج/ ایجاد وحدت بین کارکنان طب سنتی و طب نویند/ توسعه کاشت گیاهان داروییبا توجه به پیشرفت چشمگیر طب سنتی در جهان می توان به این مهم دست یافت که امروزه طب سنتی تنها شامل استفاده از گیاهان دارویی نمی باشد بلکه ماساژ درمانی، آب درمانی، زالو درمانی، بادکش درمانی، طب سوزنی، حجامت و فصد خون نیز زیر مجموعه های طب سنتی می باشند که از منظر سازمان جهانی بهداشت امری نیکو تلقی می شود