سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شوبو بایزیدی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
هادی مورکی علی آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد
مالی زعفرانی زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

باتوجه به اینکه توسعه برداشت ها از منابع آب سطحی و زیرزمینی طی سالهای مختلف درحوزه های آبریز ایستگاه های هیدرومتری اثرخود را بر آبدهی ثبت شده درایستگاه می گذارد و درشبیه سازی طرح های توسعه منابع آبنیز فرض براین است که آبدهی و رژیم آبدهی رودخانه در موقعیت ایستگاه های هیدرومتری درسالهای آتی نیز مشابه سالهای گذشته بوقوع بپیوندد لذا ضروری است که ابتدا اثر برداشتهای بالا دست برمنابع آب ثبت شده درایستگاه های هیدرومتری که موجب کاهش آبدهی رودخانه درموقعیت ایستگاه هیدرومتری درسالهای آتیمی گردد حذف و پس از ان برای شبیه سازی طرح های توسعه آب از آنها استفاده نمود روش معمول دراین رابطه روش حذف ترند می باشد.