سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین گلی خطیر – کارشناس ارشد پترولوژی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،نمای
علی صادقی – کارشناس ارشد پترولوژی،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توده گرانیتوئیدی ششتمد در استان خراسان رضوی و در ۴۵ کیلومتری جنوب شهرستان سبزوار واقع شده است. این توده عمدتاً در بین سنگ های بازالتی بالشی متعلق به زون افیولیتی سبزوار جایگزینشده است. بر اساس مشاهدات صحرایی، پتروگرافی و نمودارهای ژئوشیمیایی، این توده نفوذی از دو واحد اسیدی و حدواسط- مافیک تشکیل شده است که واحد اسیدی دارای ترکیب سنگ شناسیآلکالی گرانیت، گرانیت، گرانودیوریت می باشد، در حالی که واحد مافیک- حدواسط از مجموعه سنگشناسی دیوریت و گابرو- دیوریت تشکیل شده است، با این وجود ترکیب غالب توده گرانودیوریتی است از نظر تقسیم بندی های زایشی توده مورد مطالعه به گرانیتوئیدهای نوعI و سری مگنتیتی تعلق دارد همچنین از لحاظ سری ماگمایی از نوع کالک آلکالن و از لحاظ شاخص اشباع از آلومین، دارای ماهیت متا آلومین تا پرآلومین ضعیف می باشد. از نظر جایگاه تکتونیکی از نوع گرانیت های قوس آتشفشانیVAG)است و در زمره گرانیتوئیدهای جزایر قوسیIAG) قرار می گیرد. مطالعات صحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه از نوع گرانیتوئیدهای نوعI دما بالا می باشد.