سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی – دانش آموخته کارشناسی ناپیوسته
احمدرضا رئیسی وانانی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

بام سبز موضوعی است که از دیرباز تاکنون ایرانیان با آن آشنا بوده اند ولی نسبتا ضرورت آن توسط مسئولین مورد توجه نیست ما دراین مقاله به توجیه این مساله می پردازیم و با یادآوری گسترده ای از مزایا و چگونگی عملکرد لایه های آن سعی برآن داریم که موضوعی را درگذشته فراگیر بوده درحال نیز اینگونه شود آلودگی های گذشته درکشور عزیزمان و روزافزون بودن ایجاد کارخانه هایی با سوخت فسیلی و تولیدات بالای خودرو و دیگر وسایل سوختی خانگی و صنعتی ما را براین میدارد تا بدنبال راه حلی برای جلوگیری و یا کاهش این آلایندگی درآسمان زیبایکشورمان باشیم بادرنظر داشتن معماری درشهرسازی این ضرورت پررنگ تر می شود که اگر بامهای یک شهرسبز باشد تاثیر به سزایی در تمامی وجوه معماری آن شهر خواهد داشت و تا حد بالایی محدودیت های معماری را کاهش میدهد.