سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیوند پاپن – سازمان آب و برق خوزستان
محمود تولایی نژاد – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

از مشکلات اساسی توسعه و پیشرفت در هر کشور محدودیت کمی و کیفی منابع آ ب است . لذا حفاظت از این منابع بخصوص آبهای شیرین به عنوان یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامت و توسعه همه جانبه جوامع مطرح میباشد . پر واضح است که در اولین اقدام برای حفاظت و بهره برداری بهینه از این منابع باید آگاهی و شناخت دقیقی از پتانسیل این منابع داشته باشیم و با انجام پایش های مستمر آگاهی همه جانبه ای را بخصوص از تغییرات کیفی آنها بدست آورده و زمینه های ایجاد توسعه پایدار را فراهم نمائیم . در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از نتایج آنالیز شیمیائی منابع آب زیر زمینی منطقه دشت عباس در استان خوزستان وضعیت آب زیر زمینی از نظر مصارف گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد برای اینکار از چاههای این دشت در طی ۳ سال بر اساس استانداردهای موجود نمونه برداری و نتایج آنالیز شیمیائی آن مطابق ویژگی های مورد نیاز مصارف کشاورزی ، شرب و صنعت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج نشانگر این است که تیپ آب در نواحی شمال غربی دشت سولفاته سدیک و در سایر مناطق دشت سولفاته کلسیک میباشد . همچنین آب زیرزمینی بخشهای مرکزی و جنوبی دشت عباس برای کشاورزی مناسب نمی باشد اغلب نمونه های دشت برای شرب مناسب نیستنداز لحاظ مصارف صنعتی اکثر نمو نه ها دارای خاصیت رسوبگذاری میباشند