سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدا طالبی – کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی- دانشگاه تربیت معلم تهران
محیا طالبی – کارشناسی شیمی کاربردی- دانشگاه علوم پایه دامغان
شیوا مهربانی – کارشناسی ارشد ژئوشیمی- دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دشت سمنان از دشتهای مهم و اصلی استان سمنان میباشد. وجود شهرها و قطب های صنعتی اطراف آن و نیز عدم وجود جریانات سطحی دائم و در نتیجه وابستگی منطقه به منابع آب زیرزمینی ، اهمیت بررسی و کنترل کیفیت منابع آب را دوچندان می نماید . در این مطالعه، برای بررسی کیفیت آب و ارزیابی ماهیت هیدروشیمیایی به وسیله آنالیز کاتیونها و آنیونها و پارامترهایی نظیر هدایتالکتریکی (EC) و سختی (Th) و باقیمانده املاح خشک (TDS) 52 نمونه از منابع آبی جمع آوری شد. همچنین نقشه های کانتوری توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت تعیین تغییرات مکانی ویژگیهای نمونههای آبی تهیه شد . کیفیت آب از نظر مصارف شرب، تنها در محدوده شمال، شمالشرق و پهنه کمی از غرب دشت،کیفیت متوسط تا قابل قبول دارند و بقیه م ا نطق از کیفیت نامناسبی برخوردارند . براساس تقسیمات ویلکوکس تقریباً تمامی نمونه ها در رده های C4S1 و C4S3 قرار داشته که نشاندهنده میزان شوری بسیار بالا و تقریباً قلیایی و برای کشاورزی نامناسب هستند در رابطه با سختی تمامی منابع آبی دشت سمنان در رده آب های کاملا سخت قرار می گیرند. براساس دیاگرام پایپر گروههای آب زیرزمینی ، تیپ اصلی هیدروشیمیایی غالباً کلرو ره سدیک میباشد و روند کیفی در بعضی مناطق از نوع سولفاته تا کلروره کلسیک است که حاکی از گسترش لایه های مارنی و میان لایه های گچی و نمکی در واحدهای سنگی سازندهای قرمز زیرین و بالایی ارتفاعات شمال و شمال غرب دشت میباشند.