سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسرین زلکی بدیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک وحفاظت خاک دانشگاه شهید چمران
کاظم حمادی –
احمد فرخیان فیروزی –
زینب احمدنژاد –

چکیده:

رودخانه ها وجریانات از مهم ترین منابع آب های سطحی هستند. کیفیت آب این منابع به عوامل مختلفی از جمله عوامل هیدرولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی وابسته است. این منابع از لحاظ توسعه اجتمایی،اقتصادی وسیاسی بسیار حائز اهمیت هستند.امروزه استفاده از انواع نرم افزارهای کامپیوتری امکان تلفیق، تحلیل، ارائه وذخیره انواع اطلاعات در حجم های وسیع فراهم شده و می تواند به عنوان ابزاری کارا برای متخصصین و طراحان مورد توجه باشد. رودخانه مارون اهمیت بسیاری در تأمین آب آشامیدنی، حفظ حیات صنعتی استان و تامین آب کشاورزی دارد. بنابراین مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.. با توجه به هدف مطالعه برخی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب رودخانه مارون شامل کلرور، سولفات، کلسیم، منیزیم و سدیم، کربنات، PH, EC و TDS طی سال های ۸۳-۱۳۷۹مورد استفاده قرار گرفت.. همچنین بر اساس نمودارهای شولر و ویلکاکس وضعیت کیفی آب رودخانه مارون از لحاظ شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت آب ایستگاه دهنو از نظر خطر برای خاک در کلاس C2 ، و ایستگاه ایدنک در کلاس C3 قرار می گیرد