سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر سلطانی – استادیار دانشگاه تهران
فریبا خدابخشی – دانشجویان کارشناسی ارشد
محمد داداشی –
علی فتاحی چقابگی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت منابع آب

چکیده:

رودخانه ها یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون می باشند لذا اطلاع از وضعیت کیفی اب رودخانه ها از اهمیت بالایی برخوردار است دراین تحقیق کیفیت آب رودخانه قره سو درسالهای آبی ۷۴-۷۳ ترسالی و ۸۷-۸۶ خشکسالی درایستگاه های دوآب مرک و حسین آباد بوسیله نرم افزارهای Chemistry وAqQA مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کیفیت آب درسال خشک درهردوایستگاه دوآب مرک و حسین آباد پایین تر ازکیفیت اب درسال تر بوده است طبق نمودار شولر کیفیت هردو ایستگاه درمحدوده خوب قرارمی گیرد و باتوجه به نمودار ویلکاکس هردو ایستگاه درهر دو دوره ترسالی و خشک سالی درکلاس C2SI قرارمیگیرد.