سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا محمدی سعداباد – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی قربانی – استادیار گروه خاکشناسی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت بررسی مطلوبیت چاه های دشت شیروان برای آبیاری اراضی، ۱۱ حلقه چاه عمیق که مورد بهره برداری جهت مصارف کشاورزی هستند، با رعایت پراکنش یکنواخت در دشت مورد نمونه برداری قرار گرفتند و میزان هدایت الکتریکی، غلظت سدیم، کلسیم، منیزیم و نیز کربنات و بیکربنات آن ها تعیین شد و محاسبهRSC و SAR آب چاه ها صورت گرفت . رسم دیاگرام ویلکوکس نشان داد مجموعاً ۷۳ درصد چاه های نمونه برداری شده در کلاس C3S1 وC3S2 و دو چاه مجاور کارخانه قند با اختلاف بالای مقادیر پارامترهای مورد نظر در کلاس C4S2 و ۴ C4S قراردارند علاوه بر تأثیر رهاسازی پساب کارخانه در خروجی دشت، انتقال املاح از بالادست به پایین شیب منطقه، کیفیت آب چاههای مجاور کارخانه را جهت مصارف کشاورزی کاملا نامطلوب کرده و سایر چاه ها نیز با درجه شوری بالا اما قابل استفاده برای کشاورزی طبقه بندی می شوند. از این رو خطر شوری خاک و کاهش عملکرد محصو لات به واسطه ی استفاده از این منابع وجود دارد و بر لزوم مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی دشت شیروان تأکید میگردد